Tập đoàn Stavian và các công ty thành viên hiện có mặt tại hơn 12 quốc gia trên 4 lục địa Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi, đồng thời giao thương với nhiều đối tác trên thế giới. Với định hướng trở thành tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, đồng thời xây dựng những quy định nội bộ phù hợp cho nhân viên để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong quá trình tham gia và hội nhập quốc tế.

Tại văn bản này, chúng tôi quy định việc thực hiện các quy tắc trong thương mại quốc tế đối với quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quy định về trừng phạt kinh tế và cấm vận thương mại (“Lệnh cấm vận và trừng phạt”) do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (“UNSC”), Liên Minh Châu Âu (“EU”), Bộ tài chính Hoa Kỳ (U.S Department of the treasury) áp đặt. Cấm các cá nhân và tổ chức không được phép tham gia thực hiện các hoạt động bị cấm vận, giao dịch hoặc hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp dịch vụ đối với các cá nhân, tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách bị cấm vận

Download files