Giai đoạn 1 Khởi nghiệp

2009 - 2014

•Thành lập công ty cổ phần nhựa Opec

•Nhà máy Hưng Yên được xây dựng và đi vào hoạt động.

•Nằm trong Top 10 nhà phân phối nhựa lớn nhất Việt Nam

•Thành lập công ty cổ phần nhựa Opec

•Nhà máy Hưng Yên được xây dựng và đi vào hoạt động.

•Nằm trong Top 10 nhà phân phối nhựa lớn nhất Việt Nam

Giai đoạn 2 Thống trị thị trường Việt Nam

2014 - 2016

•Đứng đầu về sản lượng phân phối hạt nhựa tại Việt Nam

•Xếp thứ 76 trong Top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam

•Xếp thứ 226 trong Top 500 công ty lớn nhất Việt Nam

•Đứng đầu về sản lượng phân phối hạt nhựa tại Việt Nam

•Xếp thứ 76 trong Top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam

•Xếp thứ 226 trong Top 500 công ty lớn nhất Việt Nam

Giai đoạn 3 Nhà phân phối hàng đầu ĐNA

2016 - 2018

•Doanh thu 700 triệu USD trong năm 2018

•Đứng đầu về sản lượng phân phối hạt nhựa ở Đông Nam Á

•Xếp thứ 50 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

•Xếp thứ 118 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 

 

•Doanh thu 700 triệu USD trong năm 2018

•Đứng đầu về sản lượng phân phối hạt nhựa ở Đông Nam Á

•Xếp thứ 50 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

•Xếp thứ 118 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Giai đoạn 4 Nhà giao dịch quốc tế

From 2019

•Trở thành Nhà giao dịch quốc tế đứng đầu Việt Nam

•Được đánh giá nắm trong TOP các nhà phân phối hạt nhựa toàn cầu